Navigatie overslaan

Deze site gebruik cookies om je beleving te verbeteren.

Door Paul Loonstra 30 maart 2023

West-Indische buurt: nieuwe riolering en meer divers groen

Deze week is begonnen met het vervangen van de riolering in de West-Indische buurt. De gemeente Groningen grijpt het project aan om tegelijkertijd meer verschillende soorten groen in de straten aan te brengen en wadi’s - groene greppels - aan te leggen. Groen is belangrijk voor klimaatadaptatie omdat het verkoelend werkt en wateroverlast vermindert.

Wethouder Groen en Klimaatadaptatie Mirjam Wijnja gaf donderdagmiddag het startsein: “De verouderde riolering in de West-Indische buurt moet worden vervangen om weer goed kunnen te functioneren voor de komende 50 jaar. Daarbij zien we kansen om de wijk ook voor te bereiden op het veranderende klimaat. Door rioolsanering en klimaatadaptatie in één project te combineren scheelt dit overlast voor de buurt.”

Participatie
Adviesbureau Procap is op verzoek van de gemeente in 2020 een participatietraject gestart waarin wijkbewoners konden meedenken over de geplande werkzaamheden en het ontwerp van het project. Hierbij is ook woningcorporatie Lefier aangehaakt en ambassadeurs, actieve wijkbewoners, uit de West-Indische buurt. Omwonenden hebben meegedacht via onder andere een enquête, tijdens buurttafels en bewonersbijeenkomsten.

Wensen bewoners
Samen met bewoners is het planontwerp verbeterd. Op verzoek komen er twee omheinde hondenspeelvelden en een grotere diversiteit aan planten. Dit bevordert tevens de biodiversiteit. Op het Soendaplein worden stenen in parkeerstroken vervangen door zogenaamd grasbeton en maakt een strook asfalt plaats voor gras, kruiden, bloemen, hagen en bomen. Regenwater wordt afgekoppeld van het riool. Dat stroomt straks vertraagd naar 21 wadi’s. Bij extreme regenval is overloop naar het Van Starkenborghkanaal en de vijver bij de Soendastraat mogelijk. De wens van de wijk voor extra fietsenstallingen en twee tijdelijke busdrempels op de Oosterhamriklaan wordt ook ingewilligd.

Het afgelopen jaar is al een deel van de riolering zonder te graven gerenoveerd. Nu start het vervangen van de riolering en de aansluitingen naar de woningen. De gefaseerde werkzaamheden duren tot de zomer van 2024.

Tuin klimaatadaptief
Je kunt je eigen tuin ook klimaatvriendelijk maken. Kijk daarvoor op deze pagina.

De starthandeling door wethouder Mirjam Wijnja en buurtbewoner Sibo Gremmer.
4 december 2023 Johan de Wittstraat groener dan groen 1 december 2023 Bomengroep Grote Markt nu helemaal compleet 27 november 2023 Voor de echte mini-masterchefs 27 november 2023 De toekomst van voedsel: wat ligt er op ons bord? 21 november 2023 Duurzame Dinsdag #6 16 november 2023 Proef met waterdoorlatende bestrating voor bomen Kobaltstraat 15 november 2023 Basisschoolleerlingen planten eerste bomen klimaatbos bij Roodehaan 13 november 2023 Nieuw: videoserie Bomen over Bomen 13 november 2023 B&W willen eigenaren grote percelen zelf regenwater laten opvangen 8 november 2023 De vergroende Nieuwe Sint Jansstraat zaterdag op tv 6 november 2023 Eerste boom van bomengroep Grote Markt geplant 31 oktober 2023 Gemeente ziet vraag naar autodelen groeien en helpt bewoners