Navigatie overslaan

Deze site gebruik cookies om je beleving te verbeteren.

Subsidies en leningen voor inwoners

Hier vind je een overzicht van veelgebruikte subsidies en leningen voor particuliere woningeigenaren, Verenigingen van Eigenaren en eigenaren maatschappelijk vastgoed.

Particulieren: ISDE-subsidie

Ben je eigenaar van een koopwoning en is deze woning je hoofdverblijf? Dan kun je gebruiken maken van de Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE). De subsidie is te gebruiken voor het toepassen van de volgende maatregelen:

Isolatie

 • Vloer- of bodemisolatie
 • Dak- of zolderisolatie
 • Spouwmuurisolatie
 • Gevelisolatie
 • Isolerend glas

Warmtebronnen

 • Warmtepompen
 • Zonneboilers
 • Aansluiting op warmtenet

Elektrische kookvoorziening

 • Voor woningen aangesloten op een warmtenet
 • Het gaat om een nieuwe elektrische kookvoorziening (met factuur of betaalbewijs), aangeschaft op of na 2 april 2022, binnen 24 maanden na verwijdering van uw aardgasmeter (welke verwijderd is op of na 2 april 2022)
 • Je hebt niet eerder ISDE-subsidie aangevraagd of gekregen voor aansluiting op een warmtenet

Neem je 1 maatregel, dan ontvang je ongeveer 15% subsidie. Dit is nieuw. Deze aanvraag kunt je vanaf 1 januari 2023 indienen. Let op! Er is een afgesproken maximale prijs voor de maatregelen, het hoeft dus niet zo te zijn dat je 15% van je factuur terug krijgt.

Neem je 2 maatregelen dan ontvang je 30% korting. Let op! Er is een afgesproken maximale prijs voor de maatregelen, het hoeft dus niet zo te zijn dat je 30% van je factuur terug krijgt.

rvo.nl

Particulieren: Energiebespaarlening Warmtefonds

Het Nationaal Warmtefonds biedt voor de verduurzaming van woningen van particulieren een Energiebespaarlening met lage rente. Je kunt minimaal € 1.000 en maximaal € 65.000 lenen. Er is geen bovengrens qua leeftijd: aanvragen ook mogelijk voor 75+'ers.

warmtefonds.nl

Particulieren: Verduurzamingslening (Gemeente Groningen)

De gemeente wil een eerlijke energietransitie waarin iedereen mee kan doen. Daarom stelt de gemeente 3 verduurzamingsleningen beschikbaar voor particuliere eigenaar-bewoners die geen andere financieringsmogelijkheden hebben. De leningen hebben financieel gunstige voorwaarden. Ze zijn zo ingericht dat (waar van toepassing) terugbetaling plaatsvindt naar draagkracht.

gemeente.groningen.nl

Particulieren en bedrijven: Subsidie klimaat (Gemeente Groningen)

Samen met bewoners en bedrijven willen we onze gemeente beter beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Daarom stellen we subsidie beschikbaar voor het aanbrengen van meer groen en voor de opvang van regenwater.

gemeente.groningen.nl

Bewoners aardbevingsgebied: Subsidie Verduurzamen en Verbeteren Groningen

Eigenaren van woningen en andere gebouwen in het aardbevingsgebied kunnen een subsidie krijgen om hun gebouw te verduurzamen en te verbeteren. Voor woningen die op 6-11-2020 opgenomen waren in het Versterkingsprogramma van de Nationaal Coördinator Groningen:

 • Subsidie voor verduurzaming woning tot € 7.000
 • Subsidie voor verbetering en verduurzaming woning tot € 17.000

Kom ik in aanmerking?
Wil je weten of je in aanmerking komt voor een vergoeding? Bekijk dan het schema "Heb ik recht op een vergoeding" via de NCG.

nationaalcoordinatorgroningen.nl

VvE: SVVE subsidie

Deze subsidieregeling is voor (gemengde) VvE’s, woonverenigingen en wooncoöperaties. De subsidie is bedoel voor VvE's om verduurzaming aan te vragen. Vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 december 2027 is het totale budget voor deze VvE subsidies € 47,8 miljoen.

De SVVE bestaat uit drie onderdelen:

 1. Subsidie voor Energieadvies
 2. Subsidie voor verduurzamingsmaatregelen
 3. Subsidie voor oplaadpuntenadvies
rvo.nl

VvE: SVVE energieadvies

Per gebouw, of groep gebouwen, kan er een keer subsidie worden aangevraagd voor het laten opstellen van een energieadvies. De hoogte van het subsidiebedrag hangt af van het soort advies dat wordt aangevraagd en de grootte van de VvE.

rvo.nl

VvE: SVVE verduurzamingsmaatregelen

De onderstaande isolatiemaatregelen komen voor subsidie in aanmerking:

 • spouwmuurisolatie
 • gevelisolatie: zowel binnen- als buiten de bestaande gevel
 • dak- of zoldervloerisolatie
 • vloer- of bodemisolatie
 • hoogrendementsglas (HR-glas): Dit kan mogelijk in combinatie met isolerende kozijnpanelen of isolerende deuren.

Er kan ook subsidie gekregen worden voor een Zeer energiezuinig pakket (ZEP). Dit is mogelijk wanneer het maximum aan energiebesparende maatregelen in gebouw(en) wordt genomen. ZEP is een samenhangend pakket aan energiebesparende maatregelen.

rvo.nl

VvE: SVVE oplaadpuntenadvies

De Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE) is een subsidie de kosten van een oplaadpuntenadvies. De SVVE is er voor Verenigingen van Eigenaars (VvE's), woonverenigingen en wooncoöperaties met een eigen parkeergelegenheid. Een oplaadpuntenadvies is een advies van een bij de Kamer van Koophandel (KVK) ingeschreven deskundig adviseur. In het advies staat hoe u als VvE op een toekomstbestendige manier oplaadpunten op de eigen parkeergelegenheid realiseert.

rvo.nl

VvE: SAH - Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen

De SAH kan worden aangevraagd door een gemengde VvE of door een verhuurder van één of meerdere huurwoningen. Gemengde VvE’s zijn Verenigingen van Eigenaars waar een deel van de eigenaren zelf in de woning woont (eigenaar-bewoners) en een deel de woning verhuurt. Met verhuurders bedoelen wij hier:

 • woningcorporaties
 • institutionele beleggers
 • zakelijke verhuurders
 • particuliere verhuurders

Met de SAH wordt er subsidie gegeven voor bestaande woningen die binnen 5 jaar van het aardgas afgaan. Deze woningen zijn, of worden, op een warmtenet aangesloten.

rvo.nl

VvE: Leningen

Het Nationaal Warmtefonds biedt voor de verduurzaming van VvE’s een Energiebespaarlening met lage rente. Via de VvE Quickscan kun je nagaan of jouw VvE voor een VvE Energiebespaarlening in aanmerking komt.

warmtefonds.nl

Eigenaren maatschappelijk vastgoed: Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA)

Ben je eigenaar van maatschappelijk vastgoed? Of houd je je daarmee bezig? Denk aan scholen, overheidsgebouwen, zorginstellingen of rijksmonumenten. Bekijk dan zeker even de nieuwe Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA).

30% tot 50% subsidie
De subsidieaantallen variëren van 30% tot 50% van de projectkosten.

Voorwaarden en aanmelden
De subsidie gaat open op 3 oktober om 09:00 uur, vanaf dan kun je een aanvraag doen. Tip! Bereid alvast je aanvraag zodat je deze op tijd kunt indienen. Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op www.duurzaamgroningen.nl/subsidies.

Op de website van de gemeente vind je meer subsidies

Klik op de link hieronder om deze te bekijken.

website Gemeente Groningen