Navigatie overslaan

Deze site gebruik cookies om je beleving te verbeteren.

27 juni 2023

Leg een buurtmoestuin aan

Wil jij graag aan de slag met een moestuin, maar heb je zelf geen ruimte? Leg samen met je buren een moestuin aan.

Hoe het werkt
Je kunt in overleg met de gemeente en buurtbewoners samen een moestuin aanleggen. Het mag ook een kruidentuin, bloementuin of een tuin met fruitbomen zijn. Dit gebeurt in het openbaar groen: ergens in de buurt op een grasveld of in een plantsoen, tussen de flats of woningen. Op deze kaart vind je de bestaande verschillende lokale voedsel initiatieven in de gemeente.

Aan de slag met je buurtmoestuin
Wil jij gelijk aan de slag? Neem contact op met de groencoördinator via dit contactformulier. Die bespreekt de mogelijkheden en kan helpen bij het opstarten. Hieronder vind je het stappenplan.

 1. Wil je een geveltuin aanleggen of een groter project opstarten, zoals fruitbomen in je straat of een buurtmoestuin, neem dan contact op met de coördinator groenparticipatie van de gemeente. Je kunt zo direct checken of je idee op de gewenste plek uitvoerbaar is.
 2. Zijn je woning en de openbare grond daaromheen eigendom van de woningbouwcorporatie, informeer dan daar naar mogelijkheden.
 3. Breng je idee onder de aandacht bij je buren en vraag om een buurtbijeenkomst.
 4. Op de buurtbijeenkomst bespreek je het idee. Maak hen enthousiast, maar neem ook eventuele bezwaren serieus. Pas samen het idee aan, zodat zo veel mogelijk mensen erachter gaan staan.
 5. Benoem een contactpersoon, die zich voor het slagen van het project in wil zetten en de contacten tussen bewoners en gemeente coördineert.
 6. Leg het idee voor aan de coördinator groenparticipatie bij de gemeente. Die kan helpen om een plan concreet te maken en adviseren over de beplanting of doorverwijzen.
 7. Voor grote initiatieven kan de ontwerpfase ook opgenomen worden in de subsidieaanvraag, zodat daarvoor een externe adviseur ingeschakeld kan worden.
 8. Dien het project in bij gemeente of woningbouwcorporatie, samen met de lijst van bewoners die erachter staan.
 9. Als je goedkeuring voor je plannen hebt, maak een planning voor de aanleg en ga aan de slag.
 10. Spreek momenten af waarop het gezamenlijke onderhoud plaatsvindt.
 11. Voor het lenen van specialistisch gereedschap is eventueel hulp van de wijkpost mogelijk. Regel dit, voordat je begint met de uitvoering.
 12. Laat in overleg met de gemeente iedereen die mee wil werken aan het project een intentieverklaring of het projectvoorstel ondertekenen.
 13. Voor de gemeente of woningbouwcorporatie is het belangrijk dat de buren zich verplichten het stuk groen over langere tijd samen te onderhouden. Zodat het stuk ook wordt onderhouden als iemand verhuisd of ziek wordt.
 14. Vier je succes na de aanleg en houd regelmatig een gezamenlijk oogst- of buurtfeest!

Veel succes!

11 januari 2023 Van afgedankt hout naar bijzondere meubels 1 juli 2022 Ellie vertelt: Groen maakt gelukkig, óók als je huurt 14 juni 2022 Wijkinitiatief: Paddepoel Energiek 6 juni 2022 Wijkinitiatief: De Werkbeij 1 juni 2022 Wijkinitiatief: De Groene Bruggenbouwers 23 mei 2022 Margriet over haar stappen naar aardgasvrij 20 mei 2022 Douwe over de verduurzaming van het Sint Anthony Gasthuis in Stad