Navigatie overslaan

Deze site gebruik cookies om je beleving te verbeteren.

Is elektrisch rijden wel zo duurzaam?

Steeds meer mensen kiezen voor een elektrische auto. Dat is immers veel duurzamer dan een auto op benzine of diesel. Maar is dat echt zo? Wat is bijvoorbeeld de impact op het milieu om een elektrische auto te maken? En wordt de accu eigenlijk wel hergebruikt? Daarover hier meer.

Het maken van de accu van een elektrische auto kost zo'n 4.500 kilo CO2-uitstoot. Deze extra uitstoot heb je er na zo’n 3 jaar uit. Dat komt omdat een elektrische auto veel zuiniger rijdt, per gereden kilometer. Ook als je de uitstoot van het maken van de accu meerekent, is een elektrische auto zo'n 60% zuiniger dan een auto met een uitlaat.

Accu’s die niet meer in een elektrische auto passen, gaan verplicht terug naar de autofabrikant of de importeur. Daar krijgen ze een tweede leven. Zo kun je ze gebruiken om zonne-energie in op te slaan of om pieken in het elektriciteitsnet mee op te vangen. Als ze daar ook niet meer geschikt voor zijn, worden ze zo veel mogelijk gerecycled. Daarbij worden metalen zoals nikkel, koper en kobalt (en ook steeds vaker lithium) uit de batterij gehaald en opnieuw gebruikt.

In Nederland is groene stroom verkrijgbaar en 'groen-grijze' stroom. Groen-grijze stroom wordt deels opgewekt uit fossiele brandstoffen zoals gas, aardolie en kolen. Bij de verbranding daarvan komen gassen vrij, zoals CO2. Daardoor is groengrijze stroom niet volledig duurzaam. En de voorraad van fossiele brandstoffen is bovendien niet eindeloos. Steeds meer energieleveranciers bieden (ook) volledig groene stroom aan. Groene stroom wordt opgewekt uit duurzame energiebronnen, zoals wind, water en zon. Gebruik je voor het opladen van je elektrische auto groene stroom, dan is dat duurzamer dan rijden op groen-grijze stroom. De verwachting is dat de stroom van het net in de komende jaren steeds groener wordt, door steeds grotere aandelen wind- en zonne-energie.

Oude auto’s stoten in verhouding veel vervuilende stoffen uit. Elke schonere auto helpt. Ook als je nu in een benzineauto rijdt die nog goed is, heeft het voor het milieu zin om die in te wisselen voor een elektrische auto. Elke nieuwe elektrische auto die rondrijdt, is beter voor het milieu dan een benzineauto. Zo wordt het totaal aan auto’s dus schoner en zuiniger.

Rijd je 12.000 kilometer per jaar op benzine, dan betekent dat een CO2-uitstoot van 2.500 kilo CO2. Rijd je dezelfde afstand op groen-grijze stroom, dan is de CO2-uitstoot 1.000 kilo (bron: Milieucentraal). Elektrisch rijden is dus altijd veel duurzamer.

Wist je dat?

De stroom uit het stopcontact steeds groener wordt? In het Klimaatakkoord heeft de regering het doel gesteld dat 70 procent van onze elektriciteit in 2030 duurzaam wordt opgewekt.