Navigatie overslaan

Deze site gebruik cookies om je beleving te verbeteren.

Op deze pagina kun je lezen hoe de data uit de monitor 'Klimaat in je straat' tot stand zijn gekomen.

Een groene leefomgeving is belangrijk. Het is beter voor je (geestelijke) gezondheid, nodigt uit om te bewegen en stimuleert sociale interacties. Een groene omgeving helpt ook bij het opvangen van de effecten van het veranderende klimaat. Op groene plekken kan water tijdelijk worden opgeslagen als het hard regent. Regenwater kan makkelijk in de bodem trekken en het blijft op een groene plek ook veel koeler dan op een versteend plein.

Groen is divers. In onze gemeente hebben we parken, plantsoenen, graslanden, speeltuintjes, je eigen tuin of gedeelde (binnen)tuinen. Ook zien we steeds meer groen ingerichte waterbergingen die we wadi's noemen. Al deze typen groen dragen in meer of mindere mate bij aan het dempen of voorkomen van nadelige effecten van het veranderende klimaat.

In vergelijking met de verschillende typen groen, hebben bomen vooral veel impact. Een grote boom draagt in verhouding tot een strak grasveldje het meeste bij. Een boom neemt water op, geeft schaduw en door verdamping (via de bladeren) werkt de boom als een natuurlijke airco. Tenslotte komen er ook veel dieren en insecten op bomen af. Ze vinden er onder andere voedsel en gebruiken ze om te broeden. Een boom draagt daardoor veel bij aan een hogere biodiversiteit. In de wijkklimaatmonitor hebben we dan ook veel aandacht voor bomen.

Voor een uitgebreide toelichting van de uitgevoerde groen analyses, lees het eindrapport van Terra Nostra. Rapport volgt nog!

Onderzochte effecten, kaarten in de monitor

 • Percentage groen in de wijk
  Op basis van satellietbeelden en luchtfoto's kan de hoeveelheid groen in de wijk worden bepaald. Hierbij wordt het groen opgedeeld in twee categorieën: 1) bomen en 2) gras en struiken.
  Per wijk kan het aandeel van het oppervlak van deze twee categorieën worden bepaald. Hierbij is niet alleen gekeken naar de openbare ruimte, maar is er naar het totaal van de wijk gekeken. Als je een tuin hebt telt deze dus ook mee.
 • Boomkroonoppervlakte
  Per wijk is het boomkroonoppervlakte van zowel bomen op privéterrein als bomen op openbaar terrein in beeld gebracht. Het boomkroonoppervlak zegt veel over de bijdrage die een boom levert aan het dempen van klimaatverandering, vooral over hoeveel schaduw de bomen creëren.
 • Tuinen
  We hebben met deze analyse ook in de tuinen binnen onze gemeente gekeken. Per wijk hebben we het percentage verharde en groene, onverharde tuinen in beeld gebracht.
 • Groene daken
  Het aanleggen van een groen dak is een goede maatregel die je zelf of samen met je buren kan nemen. Een groen dak buffert water, verlaagt de temperatuur in je woning als het heet is en is goed voor insecten en andere dieren. Per wijk hebben we een grove analyse laten maken van daken die mogelijk geschikt zijn voor een groen dak. Hierbij is o.a. gekeken naar de helling van daken (hoe plat deze is), voldoende oppervlak en schaduw.

Geschikt voor intensief groen dak
Een intensief groendak is zwaarder en wordt vaak beplant met gras, struiken en bomen. Een intensief groendak staat ook wel bekend als een daktuin.
Geschikt voor extensief groen dak
Een extensief groendak is lichter, heeft een dunnere opbouw en wordt meestal beplant met verschillende soorten sedum (soorten vetplanten).