Navigatie overslaan

Deze site gebruik cookies om je beleving te verbeteren.

Interactieve kaarten over bomen, hittestress en wateroverlast

Krijg snel inzicht in de klimaatbestendigheid van je straat of buurt. Gebruik daarvoor de interactieve kaarten.

Hieronder vind je informatie over de bomenmonitor, hittestresskaart en wateroverlastkaart. Door op een link te klikken ga je naar de interactieve kaarten. Je kunt de kaarten het beste bekijken op een laptop of desktopcomputer.

Bomenmonitor

De bomenmonitor laat zien hoe het ervoor staat met het groen in de gemeente. Het geeft daarmee ook een beeld van de klimaatbestendigheid van de gemeente.

De kaart is gemaakt op basis van satellietbeelden, luchtfoto’s en hoogtekaarten (zomer/voorjaar 2014, 2016 en 2017). Het geeft een beeld van de totale hoeveelheid groen in de gemeente. Het toont zowel het groen in de openbare ruimte als van particulieren. Door de data regelmatig te vernieuwen kunnen we de ontwikkeling van het groen goed volgen.

Naast het groen hebben we ook een analyse op alle tuinen uitgevoerd. Daarbij is gekeken naar de verhouding verharding/groen in je tuin. Een groene tuin helpt namelijk om de gevolgen van klimaatverandering te verminderen. Je kunt dus ook zeker zelf aan de slag!

Hittestresskaart

De hittestresskaart laat zien welke delen van de gemeente het meest te lijden hebben van hitte.

De rode plekken op de kaart zijn soms tot 8 graden Celsius warmer dan de gemiddelde temperatuur in het buitengebied. Hittestress wordt bepaald door de gevoelstemperatuur. Straling, wind en luchtvochtigheid hebben allemaal invloed. Daarom zijn naast satellietmetingen ook de schaduwwerking van bomen en gebouwen meegenomen. Daarnaast is de invloed van groen en water onderdeel van het model.

Hittestress heeft verschillende effecten op ons leven. Zo is de gezondheid van ouderen en kleine kinderen een belangrijk aandachtspunt. Maar denk ook aan sportvelden waar de temperatuur snel kan oplopen. Hierdoor wordt sporten minder aangenaam. Daarnaast neemt blauwalg in het water toe en gaan bruggen moeilijker open als het heet is. Daarom proberen we samen met inwoners hittestress in de gemeente te voorkomen.

Wateroverlastkaart

De wateroverlastkaart laat zien waar de kans op overlast van water op straat en in gebouwen het grootst is. In het model is gerekend met verschillende buien. Zo is een bui van 58 millimeter per uur een bui die nu al relatief vaak voorkomt. Door de loep is de situatie bij een bui van 73 millimeter per uur te zien. Van zo’n bui wordt verwacht dat hij in de toekomst vaker zal voorkomen. Via de loep kijk je dus van het heden naar de toekomst.

Wateroverlast kan in principe overal plaatsvinden. De kaart is maar een model. De situatie bepaalt hoeveel overlast er echt is. Een hogere drempel kan wateroverlast in een gebouw al helpen voorkomen. In het model is rekening gehouden met de hoogteligging en zijn aannames gedaan voor de mate waarop het water via groen en riolering kan wegstromen.