Navigatie overslaan

Deze site gebruik cookies om je beleving te verbeteren.

Interactieve kaarten over bomen, hittestress en wateroverlast

Krijg snel inzicht in de klimaatbestendigheid van je straat of buurt. Gebruik daarvoor de interactieve kaarten.

Hieronder vind je informatie over de bomenmonitor, hittestresskaart en wateroverlastkaart. Door op een link te klikken ga je naar de interactieve kaarten. Je kunt de kaarten het beste bekijken op een laptop of desktopcomputer.

Bomenmonitor

De bomenmonitor laat zien hoe het ervoor staat met het groen in de gemeente. Het geeft daarmee ook een beeld van de klimaatbestendigheid van de gemeente.

De kaart is gemaakt op basis van satellietbeelden, luchtfoto’s en hoogtekaarten (zomer/voorjaar 2014, 2016 en 2017). Het geeft een beeld van de totale hoeveelheid groen in de gemeente. Het toont zowel het groen in de openbare ruimte als van particulieren. Door de data regelmatig te vernieuwen kunnen we de ontwikkeling van het groen goed volgen.

Naast het groen hebben we ook een analyse op alle tuinen uitgevoerd. Daarbij is gekeken naar de verhouding verharding/groen in je tuin. Een groene tuin helpt namelijk om de gevolgen van klimaatverandering te verminderen. Je kunt dus ook zeker zelf aan de slag!

Hittestresskaart

De hittestresskaart laat zien waar hete plekken op warme dagen te vinden zijn. Hittestress wordt bepaald door de gevoelstemperatuur. In de stad is het vaak warmer is dan in het buitengebied: dit wordt het hitte-eiland effect genoemd. Warme rode plekken zijn soms tot 8 graden Celsius warmer dan de gemiddelde temperatuur in het buitengebied. Straling, luchtvochtigheid en wind hebben allemaal hun invloed. In het model zijn daarom naast satellietmetingen ook de schaduwwerking van bomen en gebouwen meegenomen. Daarnaast is de invloed van groenstructuren en water onderdeel van het model.

Hittestress kan verschillende effecten hebben. Het kan zorgen voor gezondheidsklachten bij ouderen en kleine kinderen. Locaties zoals sportvelden (met name die met kunstgras) kunnen erg heet worden, wat gevaarlijk kan zijn bij het sporten. Verder neemt blauwalg in het water toe door hitte en gaan bruggen moeilijker open. We hebben stresstests uitgevoerd en een aantal van dit soort situaties in de kaart inzichtelijk gemaakt.

Wateroverlastkaart

De wateroverlastkaart laat zien waar kans is op overlast van water op straat en mogelijk ook in gebouwen. Het betreft een bui van 73 mm/u. Van deze bui wordt verwacht dat hij in de toekomst vaker zal voorkomen. Dit veroorzaakt door het veranderende klimaat. Bij gebouwen is veel overlast >5 cm tegen de gevel, bij wegen is dit >15 cm.

Wateroverlast kan in principe overal plaatsvinden. De nu gepresenteerde kaart betreft een model. De situatie ter plaatse bepaalt de daadwerkelijke mate van overlast. Zo kan een voldoende hoge drempel al water in een gebouw voorkomen. In het model is rekening gehouden met de hoogteligging en zijn aannames gedaan voor de mate waarop het water via groen en riolering kan wegstromen.