Navigatie overslaan

Deze site gebruik cookies om je beleving te verbeteren.

Natuurinclusief bouwen bij nieuwbouw

Een goede verhouding tussen groen en bebouwing bepaalt voor een groot gedeelte de leefkwaliteit. Daarom is er de regeling Natuurinclusief Bouwen. Hoe je hiermee aan de slag kunt en of de regels ook voor jou gelden, lees je hieronder.

Het versterken van de biodiversiteit is niet alleen belangrijk voor het voortbestaan van planten en dieren, maar ook voor onze mentale gezondheid: het maakt ons gelukkiger. Ook draagt vergroening bij aan het verminderen van wateroverlast en hittestress. Daarom heeft de gemeente Groningen aandacht voor het toevoegen van groen aan bebouwing en is hiervoor de regeling Natuurinclusief Bouwen in het leven geroepen.

Aan de slag
Bij nieuwbouw is de regeling van toepassing als het nieuwbouwplan afwijkt van het bestemmingsplan. In alle andere gevallen is natuurinclusief bouwen nu nog niet verplicht, maar wordt het wel sterk aanbevolen. Iedereen kan aan de slag gaan met een natuurinclusieve woon- en werkomgeving. Met speciale nestkasten help je insecten, vogels en vleermuizen. Met een poel bied je een plek aan kikkers en padden en van een groen dak profiteert niet alleen de natuur. Sommige natuurinclusieve maatregelen hebben een isolerende werking en dragen bij aan een prettig binnenklimaat.

Kortingsactie
Er is ook een stimuleringsregeling, zodat iedereen de biodiversiteit bij woning en bedrijfsgebouw kan verbeteren. Er is een korting van 25% beschikbaar op de aanschaf van voorzieningen die de biodiversiteit versterken. Deze korting kan oplopen tot € 50.

Meer info
Meer informatie over de regeling en de kortingsactie staat op de website Natuurlijk woon je in Groningen.

Relevante onderwerpen

Subsidies voor tuin en omgeving

Relevante onderwerpen

Subsidies voor tuin en omgeving