Navigatie overslaan

Deze site gebruik cookies om je beleving te verbeteren.

Subsidie

Je ziet de noodzaak en wilt bijdragen aan een betere, leefbaarder wereld. Maar hoe kun je dat financieren als er opstartkosten/investeringen nodig zijn?

Alle regelingen en subsidies op een rij.

Verduurzamen is een noodzakelijk streven. Maar het kost vaak tijd om hierin te verdiepen. Het kostenaspect kan ook ingewikkeld liggen. Daarom zetten we hier de meest voorkomende subsidies op een rij. Deze subsidies zijn afkomstig van RVO, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, onderdeel van de overheid. Natuurlijk kun je altijd Groningen Werkt Slim benaderen voor vragen of opmerkingen op maat.

Subsidieoverzicht

Regelingen en subsidies voor energie

Er zijn verschillende regelingen en subsidies waar u in aanmerking voor kunt komen wanneer u uw organisatie wilt verduurzamen. De belangrijkste zijn:

  • Energie-inversteringsaftrek (EIA); deze regeling is bedoeld voor ondernemers die investeren in CO2-reductie, energiezuinige technieken en duurzame energie. Voor de investering kunt u 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Dit levert u gemiddeld 11% voordeel op. Meer informatie vindt u hier.
  • Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE); middels deze subsidie kunt u uw gebouw verduurzamen met een warmtepomp en/of een zonneboiler. Voor bedrijven is de subsidie ook beschikbaar voor kleine windturbines en zonnepanelen. VvE’s kunnen ook subsidie krijgen voor een centrale aansluiting op een warmtenet. Meer informatie vindt u hier.
  • Stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++); deze subsidie is bedoeld voor CO2-reducerende maatregelen en voor de productie van duurzame energie, zoals zonnepanelen en windturbines. Meer informatie vindt u hier.
  • Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM); deze is bedoeld voor MKB-ondernemers die energie willen besparen of meer willen verduurzamen. Hiervoor dient uw onderneming wel onder de wettelijke energiebesparingsplicht van maximaal 25.000 m3 gas en 50.000 kWh elektriciteit per jaar. Meer informatie vindt u hier.
  • Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil); dit is een investeringsaftrek voor het investeren in milieuvriendelijke technieken, zoals een groen dak, overstap van fossiele brandstoffen naar elektrisch en methoden voor afvalreductie. Meer informatie vindt u hier.


Regelingen en subsidies duurzame mobiliteit Van plan om een duurzame bedrijfsauto aan te schaffen? Klik dan hier voor informatie omtrent subsidie SEBA (Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto's)Regelingen en subsidies voor circulair ondernemen
Ook wanneer u circulair wilt ondernemen zijn er regelingen voor u beschikbaar. Elke hiervan zijn:

  • Subsidie Circulaire ketenprojecten; wanneer u samenwerkt met andere ondernemers om een product- of materiaalketen circulair te maken, komt u in aanmerking voor een subsidie van 50% op de subsidiabele kosten van u als ondernemer. Meer informatie vindt u hier.
  • DEI+: Circulaire economie; wanneer u een project gaat starten voor de recycling van afval, gebruik of hergebruik, komt u in aanmerking voor de regeling DEI+: Circulaire economie. Meer informatie vindt u hier.

Op de website van RVO vindt u veel informatie over deze circulair ondernemen.

Regelingen en subsidies voor klimaatadaptatie De provincie Groningen stelt samen met Waterschap Noorderzijlvest ruim € 1 miljoen subsidie beschikbaar voor boeren om het oppervlaktewater te verbeteren en regenwater op landbouwgrond vast te houden. De subsidie is bedoeld voor boeren in het Groningse gebied van Waterschap Noorderzijlvest.