Navigatie overslaan

Deze site gebruik cookies om je beleving te verbeteren.

Wat gebeurt er met ons restafval?

Steeds meer Groningers zijn bewust bezig met afval en hergebruik. Dat merken we ook aan de vragen die bij de gemeente binnenkomen.

Welk deel van het Groningse afval wordt al nuttig hergebruikt? Doen we het wat dat betreft beter dan andere grote steden? Waarom wordt plastic in Groningen niet apart ingezameld? En waarom wordt gft-afval in sommige wijken wel apart ingezameld en in andere niet? Kortom: wat is de logica achter het afvalbeleid?

Maatwerk waar mogelijk
De allerbeste manier van afval inzamelen? Die bestaat helaas niet. Want de beste manier verschilt van stad tot stad en van wijk tot wijk. Daarom zijn er binnen de gemeente Groningen verschillende manieren van huisvuil inzamelen. Maatwerk waar mogelijk dus. Zo zorgen we voor een betaalbare en toch heel effectieve afvalverwerking.

Nascheiding
In Groningen halen we plastic niet apart op, omdat we voor nascheiding hebben gekozen. Dat betekent dat plastic, metaal en drankpakken achteraf, in de nascheidingsfabriek, uit het restafval worden gehaald. Dat is effectiever én goedkoper. Die fabriek kan zelfs het meeste groenafval nog uit het restafval halen. Dat gaat dan naar de biovergister en levert groen gas op. Nascheiding is dus een prima oplossing voor de meeste afvalstromen. Maar niet voor alle. Met name voor papier en textiel is het belangrijk dat het schoon en droog wordt ingezameld. Daarom moet je deze afvalsoorten wel thuis scheiden.

Ondergrondse en bovengrondse containers
In een stad als Groningen is ruimte schaars. Met name in de oude wijken en hoogbouwwijken is het lastig om alle verschillende afvalstromen apart in te zamelen. Daarom werken we daar met ondergrondse huisvuilcontainers. In de dorpen en buitenwijken werken we met minicontainers: per woning een grijze, een blauwe en een groene bak. Het gft-afval dat we met de groene minicontainers ophalen wordt gecomposteerd.

Groningen Afvalvrij!
Groningen wil al in 2030 een afvalvrije gemeente zijn. Afvalvrij betekent dat alle ingezamelde afval kan worden hergebruikt of verwerkt tot nieuwe grondstoffen. Op dit moment zitten we op een hergebruikpercentage van ongeveer 62%. Daarmee doen we het al beter dan andere grote steden in Nederland. Komende jaren zal het hergebruikpercentage verder stijgen. Als we samen de schouders eronder zetten, komt Groningen Afvalvrij 2030 echt in zicht.

Meer informatie via haalallesuitjeafval.nl