Navigatie overslaan

Deze site gebruik cookies om je beleving te verbeteren.

Wat gebeurt er met ons restafval?

Waarom wordt plastic in Groningen niet apart ingezameld? Waarom zamelen we in sommige wijken gft-afval apart ingezameld en moet het in andere wijken bij het restafval? Dat lees je hier.

Groningers zijn steeds bewuster bezig met hun afval. Dat merken we aan het verminderen van afval en aan de vragen die bij ons binnenkomen. Tijd voor antwoorden, bij deze alvast een spoiler alert:

Dé beste manier van afval inzamelen bestaat niet!

Dit verschilt namelijk van stad tot stad, van wijk tot wijk en vaak zelfs van straat tot straat. Daarom zijn er in Groningen verschillende manieren om afval te scheiden. Zo zorgen we samen voor een betaalbare en toch heel effectieve afvalverwerking.

Waarom scheiden we geen plastic?
In Groningen wordt plastic niet apart ingezameld, omdat we voor nascheiding hebben gekozen. Dat betekent dat plastic, metaal en drankpakken achteraf in de nascheidingsfabriek uit het restafval wordt gehaald. Dat is effectiever én goedkoper. Zelfs het groenafval kan grotendeels in de fabriek gescheiden worden. Dat gaat dan naar de biovergister en levert groen gas op. Nascheiding is niet geschikt voor alle afvalstromen. Met name voor papier en textiel is het belangrijk dat het schoon en droog wordt ingezameld. Daarom moet je deze afvalsoorten wel zelf scheiden.

Waarom verzamelen we in sommige wijken gft-afval apart in?
In een stad als Groningen is ruimte schaars. Met name in de oude wijken en hoogbouwwijken is het lastig om alle verschillende afvalstromen apart in te zamelen. Daarom werken we daar met een systeem van ondergrondse containers. In de dorpen en buitenwijken werken we met minicontainers: per woning een grijze, blauwe en groene bak. Het gft-afval, dat met de groene minicontainers wordt ingezameld wordt gecomposteerd.

Wat betekent 'Groningen Afvalvrij'?
Groningen wil in 2030 geen afval meer hebben. Dit betekent dat al het afval een grondstof is en kan worden hergebruikt of verwerkt tot nieuwe grondstoffen. Op dit moment zitten we op een hergebruikpercentage van ongeveer 65%. Er is dus nog werk aan winkel.

Meer informatie via haalallesuitjeafval.nl